Προϊόντα

Σετ επέκτασης
Επέκταση δεξαμενών

Σωλήνας δειγματοληψίας, ø 160 mm
Σωλήνας δειγματοληψίας, ø 160 mm

Αντλιοστάσιο, ø 400 mm
Για αντλούμενη εκρόη

Ανεμοκινούμενος εξαεριστήρας
Ανεμοκινούμενος εξαεριστήρας

Κλιπ εγκατάστασης
Για υπέργεια τοποθέτηση

Φίλτρο λυμάτων PT
Για την πρωτοβάθμια δεξαμενή

Υλικό ανάπτυξης βακτηρίων BIOROCK Media
Ιδανικό για επεξεργασία λυμάτων

Θάλαμος ελέγχου ροής
Για εγκαταστάσεις MULTIROCK

Κιβώτιο διαχωρισμού Splitterbox
Για εγκαταστάστεις MULTIROCK

Κιτ αντλίας
Για εκροή σε υψηλή στάθμη

Αγκύρια
Σε περιπτώσεις υγρού εδάφους

Εξαεριστήρας BIOVENT
Όπου απαιτείται αύξηση του εξερισμού

Καλύμματα
Ως ανταλλακτικό

Τριγωνικός άξονας αντλίας
Τριγωνικός άξονας αντλίας για την απόρριψη λυμάτων με αντλία

διαχωριστής πολλαπλών δρόμων
διαχωριστής πολλαπλών δρόμων