Η Διαχείριση Ποιότητας Στην Παραγωγή Και Στην Διανομή

Διαχείριση ποιότητας

Η BIOROCK διαθέτει ISO 9001:2008 για την παραγωγή και την πώληση των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων BIOROCK.

Η BIOROCK παρέχει την ευθύνη για τις ολοκληρωμένες μονάδες επεξεργασίας και τους Βιοαντιδραστήρες (Εάν εγκατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης BIOROCK). Στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας εργαζόμαστε με τα υψηλότερα διαθέσιμα πρότυπα, ενώ συνεχώς εφαρμόζουμε δοκιμές διασφάλισης ποιότητας κατά τη διάρκεια κάθε φάσης παραγωγής.

Υπάρχει εγγύηση 15 ετών σε όλα τα εξαρτήματα PE.