321

Η Διαχείριση Ποιότητας Στην Παραγωγή Και Στην Διανομή

Διαχείριση ποιότητας

Η BIOROCK διαθέτει ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για την παραγωγή και την πώληση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων BIOROCK.

Η BIOROCK παρέχει την ευθύνη για τις ολοκληρωμένες μονάδες επεξεργασίας και τους Βιοαντιδραστήρες (Εάν εγκατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης BIOROCK). Στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας εργαζόμαστε με τα υψηλότερα διαθέσιμα πρότυπα, ενώ συνεχώς εφαρμόζουμε δοκιμές διασφάλισης ποιότητας κατά τη διάρκεια κάθε φάσης παραγωγής.

Υπάρχει εγγύηση 15 ετών σε όλα τα εξαρτήματα PE.