321

Οι Συνεργάτες Και Τοπικοί Αντιπρόσωποι Της BIOROCK

Οι συνεργάτες μας

Η BIOROCK δημιούργησε μια σειρά από στρατηγικές συνεργασίες τις τελευταίες δύο δεκαετίες για να αυξήσει την προσφορά της σε ολόκληρο τον κόσμο.

Κατασκευαστής προϊόντων περιστροφικής χύτευσης:

Τοπικές θυγατρικές / συνεργάτες / διανομείς

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένοι τοπικοί αντιπρόσωποι της BIOROCK.

Γενικές πληροφορίες για την επεξεργασία λυμάτων