321

Προϊόντα

BIOROCK Septic tank 2000 liter

Biorock ST1-2000
Πρωτοβάθμια δεξαμενή 2000 λίτρων

BIOROCK Septic tank 3000 liter

Biorock ST1-3000
Πρωτοβάθμια δεξαμενή 3000 λίτρων

Biorock ST1-5010
Πρωτοβάθμια δεξαμενή 5010 λίτρων

BIOROCK Septic tank 7500 liter

Biorock ST1-7500
Πρωτοβάθμια δεξαμενή 7500 λίτρων

BIOROCK Septic tank 10000 liter

Biorock ST1-10000
Πρωτοβάθμια δεξαμενή 10000 λίτρων

BIOROCK Septic tank 15000 liter

Biorock PT-15000
Πρωτοβάθμια δεξαμενή 15000 λίτρων