Κιτ αντλίας
Για εκροή σε υψηλή στάθμη

Η BIOROCK προσφέρει μια επιλογή "υψηλής εκροής". Κατάλληλο για επίπεδες τοποθεσίες που η εκροή οδηγείται κατευθείαν σε υδάτινο ρεύμα (*), αποστραγγιστικό πεδίο ή ανυψωμένο πεδίο.

Το σύστημα εκκένωσης υψηλής στάθμης διαθέτει ένα αξιόπιστο, υψηλής ποιότητας κιτ αντλίας. Αυτό το κιτ παραδίδεται "προσυναρμολογημένο" για ευκολία και ταχύτητα εγκατάστασης.

(*) Υπό την επιφύλαξη τοπικών ή εθνικών κανονισμών.

Want to know more?

Jörg Reder is our Commercial Manager International and he will help you right away with all your technical and commercial inquiries.

You can get in contact with Jörg by phone, just call +352 26 65 00 26 35 or use the form to send him a message.

Or use Skype!

Click here to Skype Jörg (Phone and Skype are only available during business hours)

All fields are mandatory