Εξαρτήματα

Εξαρτήματα για την εγκατάσταση και τη συντήρηση των συστημάτων BIOROCK

Η BIOROCK προσφέρει μια πλήρη γκάμα προαιρετικών εξαρτημάτων για την εγκατάσταση και τη συντήρηση των μονάδων BIOROCK:

  • Τμήματα επέκτασης για βαθύτερη εγκατάσταση των δεξαμενών μας.
  • Μονάδες δειγματοληψίας μονών τεμαχίων - χωρίς αρμούς και χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης.
  • Μονάδες θαλάμων αντλιών - χωρίς αρμούς και χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης.
  • Πλήρες "Σύστημα άνω εκροής" εξοπλισμένο με αξιόπιστο κιτ αντλίας υψηλής ποιότητας.
  • Καλύμματα
  • Κιτ αγκύρωσης σε δύσκολες τοποθεσίες (υγρές τοποθεσίες κλπ)
  • Το σύστημα διαχείρισης των υγρών αποβλήτων αναπτύχθηκε για τις αρθρωτές εγκαταστάσεις BIOROCK MULTIROCK.

Want to know more?

Jörg Reder is our Commercial Manager International and he will help you right away with all your technical and commercial inquiries.

You can get in contact with Jörg by phone, just call +352 26 65 00 26 35 or use the form to send him a message.

Or use Skype!

Click here to Skype Jörg (Phone and Skype are only available during business hours)

All fields are mandatory