Ενδιαφέρεστε να αγοράσετε μία μονάδα επεξεργασίας λυμάτων BIOROCK?

Παραδίδουμε τις αυτόνομες μονάδες επεξεργασίας λυμάτων BIOROCK σε όλο τον κόσμο μέσω του δικτύου εμπόρων μας. Υπάρχει σίγουρα ένας από τους συνεργάτες μας στη γειτονιά σας!

Εγκατάσταση μίας μονάδας επεξεργασίας λυμάτων BIOROCK.

Οι μικρές μονάδες επεξεργασίας λυμάτων μπορούν να εγκατασταθούν από εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από την BIOROCK επαγγελματίες στην περιοχή σας, από έναν καλό υδραυλικό ή από εσάς τους ίδιους. Η BIOROCK παρέχει ένα λεπτομερές εγχειρίδιο εγκατάστασης και τις κατευθυντήριες γραμμές για τον τοπικό εγκαταστάτη της επιλογής σας. Είμαστε στη διάθεσή σας για τηλεφωνική υποστήριξη κατά τις εργάσιμες ώρες.