Η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία του συστήματος BIOROCK ECOROCK θα πρέπει να πραγματοποιείται από εκπαιδευμένο και εγκεκριμένο εγκαταστάτη BIOROCK.

Ο εγκαταστάτης μπορεί να σας προσφέρει και ένα συμβόλαιο συντήρησης. Η εγγύηση BIOROCK ισχύει μόνο εάν η απαιτούμενη συντήρηση πραγματοποιείται από εκπαιδευμένο και εγκεκριμένο εγκαταστάτη BIOROCK.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να συνάψετε σύμβαση συντήρησης, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων έχει ελεγθεί και συντηρήθει σε τακτική βάση από έναν εξειδικευμένο επαγγελματία στον τομέα των αποβλήτων.

10 βασικά πλεονεκτήματα της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων BIOROCK:

 

  1. Ανθεκτικό και αξιόπιστο: Είναι δυνατή η μακρά περίοδος απουσίας.
  2. Μηδαμινό λειτουργικό κόστος: Δεν υπάρχουν μηχανικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα
  3. Διαστήματα εκκένωσης μεγάλης διάρκειας: Η κύρια δεξαμενή απαιτεί την εκκένωση κάθε 3-4 χρόνια
  4. Συμπαγές και ελαφρύ: "Plug and Play": Ως αποτέλεσμα, η εγκατάσταση είναι πολύ απλή και γρήγορη.
  5. Πλήρως σιωπηλός
  6. Δεν απαιτείται ηλεκτρικό ρεύμα, εκτός από τη λειτουργία μιας μικρής αντλίας για την άντληση καθαρού νερού, εάν απαιτείται
  7. Δεν υπάρχουν κινούμενα μέρη: Δεν πρέπει να αντικατασταθούν ανταλλακτικά στη μονάδα επεξεργασίας
  8. Χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα: Καθώς δεν απαιτείται ηλεκτρική ενέργεια, δεν υπάρχουν εκπομπές CO2 σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
  9. Εξαιρετική ποιότητα εκροής: 2 στάδια (Μεγάλη κύρια δεξαμενή + βιοαντιδραστήρας). 
  10. 2 στάδια (Μεγάλη κύρια δεξαμενή + βιοαντιδραστήρας) Ως αποτέλεσμα, το BIOROCK STP είναι ανεκτικό σε γάλα, μπύρα, λίπη, ταμπόν, μωρομάντηλα και όλα τα είδη υγιεινής.

 

Return to the video list Watch this video on Youtube Visit our Youtube channel

Want to know more?

Fabian Belin is our Project Manager and he will help you right away with all your technical and commercial inquiries.

You can get in contact with Fabian by phone, just call +352-26-17 66 33 or use the form to send him a message.

Or use Skype!

Click here to Skype Fabian (Phone and Skype are only available during business hours)

All fields are mandatory