Για εγκαταστάσεις MULTIROCK

Για εγκαταστάσεις MULTIROCK

Η BIOROCK έχει σχεδιάσει ένα σύστημα διανομής αποβλήτων για εγκαταστάσεις BIOROCK MULTIROCK. Αυτές οι συσκευές δεν έχουν μηχανικά ή ηλεκτρικά εξαρτήματα, μειώνοντας έτσι το κόστος λειτουργίας και συντήρησης. Οι μονάδες MULTIROCK είναι ιδανικές για συγκροτήματα κατοικιών, ξενοδοχεία και χώρους κατασκηνώσεων, κάμπινγκ ή πάρκινγκ τροχόσπιτων. Αυτή η επεκτάσιμη λύση προσφέρει την ευελιξία να αυξηθεί σταδιακά το μέγεθος ενός υπάρχοντος συστήματος BIOROCK, μειώνοντας την αρχική επένδυση και κατανέμοντας το επενδυτικό κόστος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το σύστημα διανομής υγρών αποβλήτων τοποθετείται μεταξύ της κύριας δεξαμενής και των μονάδων BIOROCK εξασφαλίζοντας την ομοιόμορφη κατανομή των αποβλήτων μεταξύ των μονάδων επεξεργασίας. Αποτελείται από δύο μέρη:

  • Ένα θάλαμο ελέγχου ροής που ελέγχει την ποσότητα υγρού που διανέμεται στις μονάδες BIOROCK.
  • Ένα κιβώτιο διαχωρισμού (Splitterbox) που εξασφαλίζει την ίση διανομή των εκροών μέσα από τις μονάδες.

Θάλαμος ελέγχου ροής

Ο θάλαμος ελέγχου ροής είναι το πρώτο στάδιο του συστήματος διανομής λυμάτων. Τοποθετείται απευθείας μετά την κύρια δεξαμενή και χρησιμεύει ως ρυθμιστικό που ελέγχει τη ροή καθώς περνάει προς τις μονάδες BIOROCK. Ο θάλαμος ελέγχου ροής BIOROCK λειτουργεί ως 'κεφαλική δεξαμενή ' για την παροχή ροής μέσα από τα κιβώτια διαχωρισμού και εγγυάται ίση ροή σε κάθε μία από τις μονάδες BIOROCK που είναι εγκατεστημένες παράλληλα.

Ο θάλαμος ελέγχου ροής είναι 100% μη ηλεκτρικός και είναι εξοπλισμένος με ένα πλωτήρα που βασίζεται στη βαρύτητα.


Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουν στο έργο σας.

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ;

Σχετικά με εσάς

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΑΣ

Το πρόθεμα τηλεφώνου ρυθμίζεται αυτόματα μετά την επιλογή χώρας

Τι είδους προϊόν σας ενδιαφέρει;

Εάν επιλέξετε κάτι άλλο, παρακαλείστε να το προσδιορίσετε στο πεδίο "Παρατηρήσεις".

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε