Κιβώτιο διαχωρισμού Splitterbox
Για εγκαταστάστεις Multirock

Η BIOROCK έχει σχεδιάσει ένα σύστημα διανομής αποβλήτων για εγκαταστάσεις BIOROCK MULTIROCK. Αυτές οι συσκευές δεν έχουν μηχανικά ή ηλεκτρικά εξαρτήματα, μειώνοντας έτσι το κόστος λειτουργίας και συντήρησης. Οι μονάδες MULTIROCK είναι ιδανικές για συγκροτήματα κατοικιών, ξενοδοχεία και χώρους κατασκηνώσεων, κάμπινγκ ή πάρκινγκ τροχόσπιτων. Αυτή η επεκτάσιμη λύση προσφέρει την ευελιξία να αυξηθεί σταδιακά το μέγεθος ενός υπάρχοντος συστήματος BIOROCK, μειώνοντας την αρχική επένδυση και κατανέμοντας το επενδυτικό κόστος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το σύστημα διανομής υγρών αποβλήτων τοποθετείται μεταξύ της κύριας δεξαμενής και των μονάδων BIOROCK εξασφαλίζοντας την ομοιόμορφη κατανομή των αποβλήτων μεταξύ των μονάδων επεξεργασίας. Αποτελείται από δύο μέρη:

  •      Ένα θάλαμο ελέγχου ροής που ελέγχει την ποσότητα υγρού που διανέμεται στις μονάδες BIOROCK.
  •      Ένα κιβώτιο διαχωρισμού (Splitterbox) που εξασφαλίζει την ίση διανομή των εκροών μέσα από τις μονάδες.

Κιβώτιο διαχωρισμού (Splitterbox)

Το κιβώτιο διαχωρισμού είναι το δεύτερο στάδιο του συστήματος διανομής νερού. Θα πρέπει να εγκατασταθεί αμέσως μετά το θάλαμο ελέγχου ροής και να διασπάσει αποτελεσματικά τα λύματα μεταξύ των μονάδων.

Απαιτείται πάντοτε ένα κουτί διαχωριστή όταν 3 μονάδες ή περισσότερες είναι εγκατεστημένες παράλληλα.

Want to know more?

Jörg Reder is our Commercial Manager International and he will help you right away with all your technical and commercial inquiries.

You can get in contact with Jörg by phone, just call +352 26 65 00 26 35 or use the form to send him a message.

Or use Skype!

Click here to Skype Jörg (Phone and Skype are only available during business hours)

All fields are mandatory