Αντλιοστάσιο, ø 400 mm
Για αντλούμενη εκρόη

Ορισμένες εγκαταστάσεις απαιτούν την εγκατάσταση μιας αντλίας στο τέλος του συστήματος για την ανύψωση των επεξεργασμένων αποβλήτων σε υψηλότερο επίπεδο ή πάνω από το έδαφος. Κατάλληλο για τοποθεσίες επίπεδων που εκχέονται απευθείας σε υδάτινο ρεύμα *, αποστραγγιστικό πεδίο ή ανυψωμένο πεδίο διάθεσης.

* υπόκεινται σε τοπικούς ή εθνικούς κανονισμούς. 

Η αντλία είναι εγκατεστημένη σε ένα αντλιοστάσιο. Η BIOROCK έχει αναπτύξει ένα προαιρετικό αντλιοστάσιο με διάμετρο Φ400 mm, σχεδιασμένο για να ταιριάζει στις μονάδες ECOROCK.

Αντλιοστάσιο, ø 400 mm

Dimensions
Diameter 400
Length 2040 mm

Want to know more?

Jörg Reder is our Commercial Manager International and he will help you right away with all your technical and commercial inquiries.

You can get in contact with Jörg by phone, just call +352 26 65 00 26 35 or use the form to send him a message.

Or use Skype!

Click here to Skype Jörg (Phone and Skype are only available during business hours)

All fields are mandatory