Κλιπ εγκατάστασης
Για υπέργεια τοποθέτηση

Οι μονάδες BIOROCK είναι σχεδιασμένες για υπόγεια εγκατάσταση. Ωστόσο, η BIOROCK έχει αναπτύξει γαλβανισμένους συνδετήρες για επιφανειακές εγκαταστάσεις. Αυτά τα κλιπ εξισώνουν την εσωτερική πίεση νερού των δεξαμενών.

Want to know more?

Jörg Reder is our Commercial Manager International and he will help you right away with all your technical and commercial inquiries.

You can get in contact with Jörg by phone, just call +352 26 65 00 26 35 or use the form to send him a message.

Or use Skype!

Click here to Skype Jörg (Phone and Skype are only available during business hours)

All fields are mandatory