Αγκύρια
Σε περιπτώσεις υγρού εδάφους

Σε υγρά εδάφη, προκειμένου να αποφευχθεί η προς τα πάνω κίνηση της δεξαμενής λόγω της πίεσης του υπόγειου νερού, οι δεξαμενές πρέπει να αγκιστρωθούν στη βάση του σκυροδέματος. Η αγκύρωση των δεξαμενών στη βάση επιτυγχάνεται με ένα σύστημα που χρησιμοποιεί τα σημεία αγκύρωσης που βρίσκονται στις κάτω γωνίες των δεξαμενών.

Η BIOROCK μπορεί να παρέχει αγκύρια υψηλής ποιότητας. Θα βιδωθούν απευθείας στη πλάκα του σκυροδέματος.

Want to know more?

Jörg Reder is our Commercial Manager International and he will help you right away with all your technical and commercial inquiries.

You can get in contact with Jörg by phone, just call +352 26 65 00 26 35 or use the form to send him a message.

Or use Skype!

Click here to Skype Jörg (Phone and Skype are only available during business hours)

All fields are mandatory