Συστήματα BIOROCK MONOBLOCK

Plug & Play Λύση επεξεργασίας οικιακών λυμάτων

Οι μονάδες MONOBLOCK είναι σχεδιασμένες για κατοικίες, μόνιμες ή εποχιακές, οι οποίες δεν είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο. Οι εξαιρετικά συμπαγείς μονάδες καθαρισμού είναι πλήρως προετοιμασμένες και έτοιμες για γρήγορη εγκατάσταση. Οι μονάδες MONOBLOCK διατίθενται με δεξαμενή 2000 ή 3000 λίτρων και διατίθενται με βαρυτική έξοδο (χαμηλή έξοδος) ή αντλία εξαγωγής (υψηλή έξοδος).