Συστήματα BIOROCK MONOBLOCK

Plug & Play Λύση επεξεργασίας οικιακών λυμάτων

Οι μονάδες MONOBLOCK είναι σχεδιασμένες για κατοικίες, μόνιμες ή εποχιακές, οι οποίες δεν είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο. Οι εξαιρετικά συμπαγείς μονάδες καθαρισμού είναι πλήρως προετοιμασμένες και έτοιμες για γρήγορη εγκατάσταση. Οι μονάδες MONOBLOCK διατίθενται με δεξαμενή 2000 ή 3000 λίτρων και διατίθενται με βαρυτική έξοδο (χαμηλή έξοδος) ή αντλία εξαγωγής (υψηλή έξοδος).

BIOROCK Συστήματα μικρού μεγέθους

Επεξεργασία οικιακών λυμάτων - Αναβάθμιση σεπτικών δεξαμενών

Η BIOROCK® προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά μονάδων επεξεργασίας λυμάτων μικρής χωρητικότητας συσκευασμένων σε συστήματα "μέχρι" 6, 10, 15 και 30 ατόμων. Οι μονάδες μας μπορούν να συνδυαστούν για να καλύψουν μεγαλύτερα έργα (Συστήματα MULTIROCK).

BIOROCK Κύριες δεξαμενές

Η BIOROCK προσφέρει μια μεγάλη γκάμα πρωτογενών δεξαμενών χωρητικότητας 2.000 έως 15.000 λίτρων. Η χωρητικότητα μπορεί να αυξηθεί όταν οι δεξαμενές μας είναι εγκατεστημένες σε σειρά ή παράλληλα.

Εξαρτήματα

Εξαρτήματα για την εγκατάσταση και τη συντήρηση των συστημάτων BIOROCK

Η BIOROCK προσφέρει μια πλήρη γκάμα προαιρετικών εξαρτημάτων για την εγκατάσταση και τη συντήρηση των μονάδων BIOROCK:

  • Τμήματα επέκτασης για βαθύτερη εγκατάσταση των δεξαμενών μας.
  • Μονάδες δειγματοληψίας μονών τεμαχίων - χωρίς αρμούς και χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης.
  • Μονάδες θαλάμων αντλιών - χωρίς αρμούς και χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης.
  • Πλήρες "Σύστημα άνω εκροής" εξοπλισμένο με αξιόπιστο κιτ αντλίας υψηλής ποιότητας.
  • Καλύμματα
  • Κιτ αγκύρωσης σε δύσκολες τοποθεσίες (υγρές τοποθεσίες κλπ)
  • Το σύστημα διαχείρισης των υγρών αποβλήτων αναπτύχθηκε για τις αρθρωτές εγκαταστάσεις BIOROCK MULTIROCK.